[ Hovedside ] [ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]


Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR CAMPINGBUSSENS VENNER

 

 1.       All informasjon til medlemmene foregår via post og hjemmesiden.

 

2.     Årsregnskap fremlegges på pinsetreffet hvert år.

 

3.     Medlemsregisteret vil ikke bli sendt ut digitalt dvs. sendes via mail, registeret leveres ut under treffene sammen med årsmerket for klubben. De som ikke møter på noen av treffene men har betalt kr 100 vil få tilsendt årsmerket og medlemsregisteret pr post etter høsttreffet.

 

4.     Styrets kasserer har signatur rett for klubben.

 

5.     Det er forbudt å digitalisere og videreformidle Medlemsregisteret, medlemsregisteret er forbeholdt medlemmene. Unntak får denne regelen er styret i campingbussensvenner.

 

6.     Du er automatisk medlem hvis du møter opp på et av treffene pr år. Det vil være mulig å være medlem om du ikke møter på treffene men da må det innbetales kr 100 på klubbens konto: 3335 11 24496. Ved ikke betalt kr 100 eller møt på treff det siste året vil vedkommende bli tatt bort fra medlemsregisteret og ikke få invitasjon tilsendt.

 

7.     Styret i campingbussens venner består av formann, nestleder, sekretær, 3 styremedlem og kasserer/ webansvarlig.

 

8.     Neste års pinsetreff sin geografiske plassering blir bestemt av årsmøte året før.

 

9.     Styret i campingbussens venner betaler ikke for oppholdet under treffene. Dette er noe som ikke skal belastes de andre som deltar på treffet, men forhandles frem med den enkelte campingplass.

 

10.  Årsmøte avholdes på fellestreffet og sakslisten med årsmelding publiseres på hjemmesiden.

 

11.   Campingplassens regler gjelder når vi er på treff,

 

12.  Det er medlemmenes ansvar og informere om eventuell endring av mail eller post adresse, salg av buss eller andre endringer som er vesentlige for klubben å vite.
Klubben sender informasjon pr mail til de som har oppgitt dette.

 

13.  Ved innkjøring til campingplassen er alle forpliktet til å overholde trafikkregler, spesielt forsiktig med rygging.

 

14.  Ved parkering/oppstilling på campingplassen skal alle busser stå parkert slik at utkjøring er mulig, uten at andre busser må flytte seg.

 

15.  Ved utsjekking er hver enkel deltaker pliktet til å forlate campingplassen på en ryddig og ordnet måte.

 

16.  For at vi skal organisere og drive treff for Campingbussens Venner er det ikke lov å betale til den enkelte campingplass for oppholdet under treffet, det skal kun skje til styret.

 

17.  Det er ikke tillatt å drive salg fra boder til egen næring under treffet. Det er kun styret som har lov å drive salg av klubbartikler.

 

18.  Høstfest vil bli prøvd å bli avholdt vært annen år, styret og avtroppet styremedlemmer som ikke har vært på høstfest pga det ikke ble arrangert fest når de satt i styret skal ikke betale for festen.

 

19.  Utgifter til klubbkvelder dekkes av klubben.

 

20.Nye styremedlemmer velges inn under årsmøte på pinsetreffet for påfølgende år. Dette gjøres pga at de nye styremedlemmene for da to treff de kan være med på sidelinjen før de selv skal inn i styret for å arrangere treff.

 

21.  For å kunne arrangere familieleker er det ønskelig at noen er med å hjelper til slik at dette kan gjennomføres.