[ Hovedside ][ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]


Hvordan bli medlem
Treff
Bussregister
Kontakt
Klubbkveld
Temaside
Sammenkomster
 
Om Campingbussens Venner

Campingbussens Venner er en landsdekkende organisasjon for alle som har buss eller går med tanken om å kjøpe, bygge om buss til campingbuss.

Pr. i dag er vi 39 aktive medlemmer. (medlemmer som har vært på treff i 2018 eller betalt medlemsavgift)

Styret har hovedsete i Rogaland der styremøter og lokale aktiviteter vil evt. bli arrangert.

Det blir avholdt et fellestreff hvert år. Treffet avholdes i Pinsen hvert år.

Høsttreffet arranges på Sjøsanden campingplass, Mandal, som det er gjort avtale med. Treffet plasseres gjerne nærme hovedtyngden av medlemmene.

 Se egen link  "Treff "

Landstreffet i pinsen samler normalt 20 til 30 busser fra hele Norges land. Treffet legges opp til å være barnevennlig slik at barnefamilier kan være med. En av treff dagene arrangeres det leker for barna med premie til alle.

Innbydelser, årsmelding, saklister og annen relevant innformasjon vil bli publisert på denne hjemmeside.