[ Hovedside ] [ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]Treff
    Pinsetreff
        2019
              Saksliste
           

ÅRSMØTE CAMPINGBUSSENS VENNER 2018

Avholdes i kjellerlokalene på Neset Camping 20 mai søndag  kl. 13.00


Saksliste:
 
Sak 1:             Godkjennelse av saksliste
Sak 2:             Budsjettforslag
Sak 3:             Årsregnskap
Sak 4:             Årsmelding.          
Sak 5:             Facebook siden. Mulig at denne nå kan samles på en aktiv side?
                       Dette slik at sitte styre kan ved enkelthet administerere denne og kunne legge ut og svare på henvendelser. Den vil da
                       ligge under organisajonsnummer til Campingbussensvennner
               

Sak 6:             Styret 2019/20
Sak 7:             Informasjon om høsttreffet 2019, siste helg i august fredag 23 til søndag 25, Sjøsanden Camping
Sak 8:             Fast høstreff plassering Mandal, godkjent i 2015. Evt andre ønsker for høsten  2021
Sak 9:            Evt.

Saker som det ønskes skal tas opp på årsmøte må sendes til styret før pinsetreffet.

 

 

                 
BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2019
 
                 
                 
                 
BUDSJETTERT INNSKUDD
              Beløp  
  Bankinnskudd 01.01.2018 inkludert kontant og kasse    
  Overskudd pinsetreff 3500
Overskudd høsttreff 2500  
  Salg av rekvesita/loddsalg         1500  
  Sum innskudd    
                 
                 
                 
BUDSJETTERT UTGIFTER
              Beløp  
  Internettsiden  1713  
  Portoutgifter    
  Innkjøp av leker Pinse og høsttreff 2000  
  Innkjøp av rekvesita 3000  
  Diverse småutgifter 200  
  Merker 3000  
       
       
  Sum utgifter    
                 
                 
  BALANSE  
              Beløp  
  Innskudd    
  Utgifter    
  Sum