[ Hovedside ] [ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]Treff
    Pinsetreff
        2018
              Saksliste
           

ÅRSMØTE CAMPINGBUSSENS VENNER 2018

Avholdes i kjellerlokalene på Neset Camping 20 mai søndag  kl. 13.00


Saksliste:
 
Sak 1:             Godkjennelse av saksliste
Sak 2:             Budsjettforslag
Sak 3:             Årsregnskap
Sak 4:             Årsmelding.          
Sak 5:             Campingbussens klubbkvelder plassering/ Noredalen?
Sak 6:             Styret 2018/19
Sak 7:             Informasjon om høsttreffet 2018, siste helg i august fredag 24 til søndag 26, Sjøsanden Camping
Sak 8:             Fast høstreff plassering Mandal, godkjent i 2015. Evt andre ønsker for høsten  2020
Sak 9:            Evt.

Saker som det ønskes skal tas opp på årsmøte må sendes til styret før pinsetreffet.

 

 

                 
BUDSJETTFORSLAG FOR ÅR 2018
 
                 
                 
                 
BUDSJETTERT INNSKUDD
              Beløp  
  Bankinnskudd 01.01.2017 inkludert kontant og kasse 51595  
  Overskudd pinsetreff 5000
Overskudd høsttreff 2500  
  Salg av rekvesita         1000  
  Sum innskudd 60095  
                 
                 
                 
BUDSJETTERT UTGIFTER
              Beløp  
  Internettsiden  1713  
  Portoutgifter    
  Innkjøp av leker Pinse og høsttreff 2000  
  Innkjøp av rekvesita 3000  
  Diverse småutgifter 200  
  Merker 3000  
  Innkjøp av klær 15000  
  Innkjøp av file for logo 3000  
  Sum utgifter 24716  
                 
                 
  BALANSE  
              Beløp  
  Innskudd 60095  
  Utgifter 24716  
  Sum 35382