[ Hovedside ] [ Om Campingbussens Venner ] [ Styret ] [ Avtaler ] [ Linker ] [ Bussmarked & Utstyr ]

Hvordan bli medlem
    ► Innmelding
Treff
Bussregister
Kontakt
Klubbkveld
Temaside

INNMELDINGSKJEMA

 

Personlige Opplysninger

Adresse Opplysninger

VIKTIG

Buss Opplysninger

Velg Merke        

Annet Merke      

Når det gjelder bussens navn må det velges et navn som ikke er registrert hos oss.

Det kan sendes en forespørsel om navnet er opptatt eller ikke.

Velges det et navn som er registrert fra før vil dere bli kontaktet.

Alternativ er at dere beholder navnet men i listene vil det bli lagt til et førløpendenummer.

 

Wep Aksept

Klikk i ruten får å akseptere at begrenset opplysningene kan pupliserest på denne  hjemmesiden. NB se bussregisteret for hvilke opplysninger som legges ut på nettet, all kontakt til eier går via klubben slik at det er opp til den enkelte om de ønsker å svare på en forespørsel eller ikke. Dere forblir annonym inntil dere selv svarer på førespørselen.

NB all annen opplysninger ligger kun lagret lokalt på styrets datamaskin

 

 

Vi oppfordrer alle til å sende inn et bilde av bussen sin, slik at vi får lagt det inn i bussregisteret.

PS ved innsending av bilde vær vennlig og skriv navn på eier.

Bilde sendes til bjorn@campingbussensvenner.no

(PS etter du har trykket send skjema kommer det opp et skjema som viser hva du har sendt, trykk Return to the form. nederst på arket for å komme tilbake til hjemmesiden til CBV)